This post is also available in English. M_o_R jest frameworkiem, który pomaga wprowadzić zarządzanie ryzykiem w całej organizacji. Jest kompletny i prowadzi nas począwszy od etapu tworzenia strategii i polityki zarządzania ryzykiem poprzez wprowadzenie zmiany w organizacji, aż po zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym. Pierwsze wydanie M_o_R było odpowiedzią na raport Turnbulla (dotyczący ładu korporacyjnego… (1 comment)

Wprowadzając w organizacji ITILa, COBIT, czy też inny zbiór dobrych praktyk, albo po prostu, gdy planujemy poprawę i doskonalenie procesów organizacji IT, zadajemy sobie często pytanie, gdzie zacząć? Spośród tak wielu dostępnych procesów, które mają naprawdę znaczenie dla naszej organizacji? Niedawno opublikowano interesujące wyniki badań na ten temat.… (0 comment)

IT Governance – nadzór IT Co to jest? „Nadzór IT” jest częścią nadzoru korporacyjnego, należy do odpowiedzialności zarządu i obejmuje: przywództwo, struktury organizacyjne oraz procesy niezbbędne do tego, aby IT mogło wspierać realizację obecnych strategii i celów przedsiębiorstwa, a także kreować nowe. (na podstawie definicji IT Governance Institute). Nadzór IT koncentruje się głównie na dwóch obszarach:… (1 comment)