Advertorial – by order of VIRAL LAB MyCommsuite – Social Networking    MyCommsuite jest rozwiązaniem ujednoliconej komunikacji (unified communications, UC), które dostawcy usług internetowych i telefonii mogą zaoferować swoim klientom. Umożliwia dostawcom serwisu szybkie zainstalowanie systemu ujednoliconej komunikacji – dostarczając wszystkim stronom zintergrowaną markę i rozwiązanie komunikacji marketingowej wysokej jakości.   Różne kanały komunikacji umożliwiają łatwe… (0 comment)