IT Governance – nadzór IT Co to jest? „Nadzór IT” jest częścią nadzoru korporacyjnego, należy do odpowiedzialności zarządu i obejmuje: przywództwo, struktury organizacyjne oraz procesy niezbbędne do tego, aby IT mogło wspierać realizację obecnych strategii i celów przedsiębiorstwa, a także kreować nowe. (na podstawie definicji IT Governance Institute). Nadzór IT koncentruje się głównie na dwóch obszarach:… (1 comment)