Podczas pierwszego kongresu ITSMF Polska powstało pewne małe zamieszanie, gdy ktoś z sali podał informację, że w Polsce jest już pierwsza firma certyfikowana z ISO 20000 (co miało podważyć słowa jednego z prelegentów, który twierdził, że w Polsce nie ma jeszcze takiej firmy). Co wykazało „krótkie internetowe śledztwo” ??… 3 komentarze