The post is also available in English. Istnieje powszechna opinia, że zarządzanie (usługami) IT = ITIL, czasami może jeszcze ktoś skojarzy to pojęcie z CobiT, tymczasem istnieje wiele różnych standardów, frameworków, które można stosować  w zarządzaniu usługami IT, są to między innymi: AS-8005,  ASL, BiSL, CMM, CMMI, CobiT,   COPC2000, EFQM, eSCM(-SP2), eTOM, GFIM, ISO 20000… (0 comment)