PMI PMP PDU ITIL v3 training and materials

Homedopasowanie it-biznes

IT Governance

Like Tweet Pin it Share Share Email

IT Governance – nadzór IT

Co to jest? „Nadzór IT” jest częścią nadzoru korporacyjnego, należy do odpowiedzialności zarządu i obejmuje: przywództwo, struktury organizacyjne oraz procesy niezbbędne do tego, aby IT mogło wspierać realizację obecnych strategii i celów przedsiębiorstwa, a także kreować nowe. (na podstawie definicji IT Governance Institute).

Nadzór IT koncentruje się głównie na dwóch obszarach:

 1. Dostarczanie wartości przez IT
 2. Ogranicznie ryzyka związanego z IT

Dostarczanie wartości przez IT wynika ze stopnia dopasowania IT do biznesu (czytaj dostowosania IT do strategii przedsiębiorstwa)

Ograniczenie ryzyka związanego z IT opiera się na mechanizmach ustalanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Dziś chcę więcej napisać o dopasowaniu IT do biznesu, a dokładniej odpowiedzieć na pytanie, jak sprawdzić, zmierzyć stopień dopasowania IT do biznesu?

Na początku warto zastanowić się, co to oznacza, że biznes i IT są ze sobą dopasowane:

 • menadżerowie biznesu i IT osiągają pełne porozumienie w kwestii kierunku rozwoju przedsiębiorstwa oraz tego, jak IT może ten rozwój wspierać
 • inwestycje w IT są efketywne – wydatki na IT, to tak na prawdę wydatki na realizację strategii przedsiębiorstwa (więcej, można powiedzieć, że nie ma wydatków IT)

A jak zmierzyć stan obecny: polecam prezentację dr Jerrego Luftmana. Definiuje on w niej model dojrzałości dopasowania IT do biznesu (Strategic Alignment Maturity Model), coś na kształt modelu CMMI.

Podobnie, jak w modelu CMMI – mamy wyróżnione pięć poziomów dojrzałości: (1 – Initial / ad hoc , 2 – Commited porcess, 3 – Established focused process , 4 – Improved / managed process , 5 – Optimized process)

Dodatkowo w Strategic Alignment Maturity Model wyróżniono 6 wymiarów (obszarów):

 1. Nadzór – zapewnienie, że pomiędzy IT, a biznesem są przeprowadzane formalne analizy i dyskuje w zakresie priorytetyzacji i alokacji zasobów IT
  •  
   • formalne strategiczne planowanie biznesowe
   • formalne strategiczne planowanie IT
   • struktura organizacyjna
   • zależności organizacyjne
   • kontrola budżetowania IT
   • cel inwestowania w IT
   • komitet sterujący
   • proces priorytetowania
 2. Komunikacja – wzajemne zrozumienie, co jest potrzebne, by przygotować odpowiednią strategię, a następnie ją wdrożyć z sukcesem
  •  
   • Zrozumienie biznesu przez IT
   • Zrozumienie IT przez biznes
   • Uczenie się organizacji
   • Sztywność komunikacji
   • Dzielenie się wiedzą
   • Efektywność współpracy między pracownikami IT i biznesowymi
 3. Partnerstwo – wzajemne relacje IT i biznesu
  •  
   • Postrzeganie wartości IT przez biznes
   • Rola IT w strategicznym planowaniu biznesowym
   • Wspólne cele, ryzyka i nagrody / kary
   • Zarządzanie związakami IT- biznes
   • Sponsor biznesowy
 4. Pomiar wartości – umiejętność zmierzenia oraz zademonstrowania biznesowi wartości IT za pomocą miar zrozumiałych dla biznesu
  •  
   • Metryki IT
   • Metryki biznesowe
   • Połączenie pomiędzy metrykami IT i biznesowymi
   • SLA
   • Benchmarking
   • Formalne oceny inwestycji IT
   • Ciągłe doskonalenie
 5. Zakres i architektura – ocena dojrzałości infrastruktury IT przedsiębiorstwa
  •  
   • Rodzaj głównych systemów
   • Standardy
   • Integracja architektury
   • Postrzegana rola infrastruktury
 6. Umiejętności – związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
  •  
   • Innowacyjność, przedsiębiorczość
   • Decyzje w zakresie zasobów ludzkich w IT
   • Gotowość na zmiany
   • Możliwość kariery wewnątrz przedsiębiorstwa
   • Szkolenia międzydziałowe
   • Środowisko
   • Rekrutacje i utrzymanue

W każdym z obszarów należy ustalić poziom dojrzałości (można to zrobić kierując się prezentacją zaproponowaną na samym początku artykułu, poszperać trochę w internecie , albo np. skorzystać z książki Competing in the information age) Sam wynik sam w sobie nam nic nie da, warto się porównoać do naszy konkuretów, albo zastanowić się, jaki poziom dojrzałości powinniśmy mieć w poszczególnych obszarach, aby swobodnie realizować strategię naszego prszedsiębiorstwa.

Więcej o wynikach badań w Polsce można przeczytać w CIO albo w artykule „Dopasowanie IT-bizens” w Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie nr 2/2007

Temat IT Governance, dopasowania IT do biznesu jest bardzo ciekawy i szeroki, jeśli uważacie, że jest intereusjący i chcecie jeszcze o nim więcej przeczytać to zapraszam do wpisywania komentarzy, albo maili (pmit małpa pmit.pl)

Serdecznie pozdrawiam i życzę kolejnego, miłego tygodnia pracy. Mateusz

Comments (1)

 • Coraz częściej zastanawia mnie podział na biznes i IT.
  Przecież jednym i drugim powinno chodzić o to samo. Po to jest usługowa rola IT, aby biznes mógł się rozwijać, mieć lepszą stabilność. Nie da się obecnie oddzielić biznesu od IT. Mam wrażenie, że czeka nas nowe postrzeganie IT, już nie jako oddzielna wyspa w ramach firmy, tylko jako dział który ma dostarczyć strategiczną przewagę dla biznesu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *