PMI PMP PDU ITIL v3 training and materials

HomeFeatured

Jak zdobyć PDU do recertyfikacji PMP FAQ – część 2

Like Tweet Pin it Share Share Email

This post is also available in English. Obiecana druga część FAQ o przedłużaniu certyfikacji PMP, punktach PDU. Za co można otrzymać PDU? Kilka miejsc, w których można „zdobyć” sporo bezpłatnych PDU, sporo odpowiedzi na nurtujące Was pytania.


English versionÜbersetzen Sie zum Deutsch/GermanTraduzca al Español/SpanishTraduisez au Français/FrenchTraduca ad Italiano/ItalianTraduza ao Português/Portuguese日本語に翻訳しなさい /Japanese한국어에게 번역하십시오/Korean中文翻译/Chinese Simplified中文翻译/Chinese Traditionalترجمة الى العربية/ArabicVertaal aan het Nederlands/DutchΜεταφράστε στα ελληνικά/GreekПереведите к русскому/RussianOversetter til Norsk/NorwegianÖversätta till Svensk/Swedishहिन्दी अनुवाद करने के लिए/HindiTradueix al català/CatalanTulkot uz latviešu/LatvianPreložiť do slovenčiny/SlovakПереклад на українську/Ukrainian
9.  Za co dokładnie można otrzymać PDU ?
Poniżej czynności, za które można otrzymac PDU zgodnie z podziałem zastosowanym przez PMI.

Kategorie związane ze zdobywanie wiedzy:

 • 1 – Formal Academic Education – Studia wyższe, podyplomowe, doktoranckie, MBA, itp. związane z zarządzaniem projektami lub programami.

Jeden semestr przedmiotu związanego z zarządzaniem projektami / programami daje 10 lub 15 PDU (w zależności od długości trwania semestru). Raportuje się pojedyncze przedmioty, a nie cały kierunek studiów.

 • 2-SDL – Samodzielna nauka, badania (samokształcenie).

 Kategoria ta obejmuje m.in. czytanie książek, oglądanie filmów edukacyjnych  z dziedziny zarządzania projektami / programami (np. poruszające tematykę zarządzania miękkiego), dyskusje na ten temat (po dyskusjach powinny pozostać notatki), sesje coachingowe itp..
Obowiązuje zasada 1 godzina poświęcona na aktywność związaną z samokształceniem to 1 PDU. W ciągu trzech lat można uzyskać maksymalnie 15 PDU w kategorii 2-SDL.

 • 3 – Szkolenia oferowane przez PMI R.E.P (organizacje zarejestrowane przez PMI, które zajmują się dostarczaniem szkoleń).

Liczba zdobytych PDU jest zależna od konkretnego szkolenia. Co do zasady 1 PDU otrzymujemy za jedną godzinę szkolenia dotyczącego zarządzania projektami / programam

 • 4 – Szkolenia oferowane przez dostawców szkoleń niezarejestrowanych w PMI.

Liczba zdobytych PDU jest zależna od konkretnego szkolenia. Co do zasady 1 PDU otrzymujemy za jedną godzinę szkolenia dotyczącego zarządzania projektami / programami. Jeśli braliśmy udział w szkoleniu, którego wartość została oznaczona w jednostkach CEU (Continuing Education Unit, więcej informacji o CEU na stronach IACET) to należy stosować przelicznik 1 CEU = 10 PDU.

Kategorie związane z dzieleniem się wiedzą

 • 2A – Publikacja w czasopiśmie recenzowanym, artykułu odnoszącego się do zarządzania projektami / programami.

30 PDU dla autora artykułu, 20 PDU dla współautora.

 • 2B – Publikacja w czasopiśmie nierecenzowanym, artykułu odnoszącego się do zarządzania projektami / programami

15 PDU dla autora artykułu, 10 PDU dla współautora.

 • 2C – Referat na temat zarządzania projektami / programami wygłoszony na konferencji, symposium. Prowadzenie warsztatów lub szkolenia z zarządzania projektami / programami.

10 PDU za każde wystąpienie / prowadzone szkolenie.

 • 2D – Referat na spotkaniu jednostki PMI (chapter, SIG, college).

 5 PDU za wystąpienie

 • 2E – Udział w panelu dyskusyjnym (w temacie zarządzania projektami / programami) w roli członka lub moderatora, podczas konferencji, symposium, warsztatów, czy szkolenia.

5 PDU za panel dyskusyjny

 • 2F – Opracowanie podręcznika w dziedzinie zarządzania projektami / programami.

40 PDU dla autora, 20 PDU dla współautora.

 • 2G – Stworzenie treści dla szkolenia z zarządzania projektami.

10 PDU za każdy nowy kurs

Kategorie związane z prowadzeniem projektów

 • 2H – Praca związana z zarządzaniem projektami w wymiarze przekraczającym 1500 godzin rocznie. Przypomnijcie sobie, jak należało udowodnić  i zaraportować pracę projektową przed przystąpieniem do egzaminu PMP.

5 PDU rocznie

 • 5 – Wolontariat (przy pracach związanych z zarządzaniem projektami) lub praca na rzecz organizacji lub społeczności branżowej (np. PMI, ale nie tylko)

3 miesiące w zarządzie organizacji – 2 PDU
3 miesiące w komisji – 1 PDU
6 miesięcy w zarządzie organizacji – 5 PDU
6 miesięcy w komisji – 3 PDU
12 miesięcy w zarządzie organizacji – 10 PDU
12 miesięcy w komisji – 5 PDU
Wolontariat – 5 PDU rocznie

W kategorii piątej można uzyskać maksymalnie 20 PDU w ciągu całego cyklu certyfikacji. PDU można otrzymać jedynie za pracę, za którą nie pobrano wynagrodzenia.

10. Czym właściwie różni się kategoria 3 od 4 ?

Zgłaszanie PDU w kategorii 3 jest znacznie prostsze i wymaga mniejszej ilości dowodów. Dodatkowo mamy pewność,  że podana przez dostawcę szkolenia liczba PDU będzie nam zaliczona. W przypadku kategorii 4 nie mamy takiej pewności. Dla mnie osobiście nie jest to decydujący czynnik przy wyborze szkolenia, ale jeśli mam do wyboru dwa bardzo podobne szkolenia i za jedno mam pewne PDU, to wybiorę właśnie to szkolenie.

  

Kategoria Nazwa PDU Ograniczenia Dokumentacja / Dowód
1 Formal Academic Education class=”font530621″> (studia wyższe, podyplomowe, doktorat, MBA, …) 10 lub 15 w zależności od
długości semestru – polskie semestry powinny dać 15 PDU
  Dokument potwierdzający
uzyskaną ocenę / suplement / sylabus
2-SDL Samokształcenie 1 PDU
za każdą udokumentowaną godzinę poświęconą samokształceniu
max 15 w jednym cyklu CCR Arkusz samokształcenia – Self-directed Learning Activities Worksheet (część Activity Reporting
Form
) , Kopie publikacji, notatki z dyskusji,
itp..
3 Szkolenia dostarczane przez
PMI R.E.P. (zarejestrowanych dostawców szkoleń)
Wartość każdego szkolenia
jest określona indywidualnie przez dostawcę szkolenia   (kluczem jest 1 PDU za 1 godzinę szkolenia)
  Formularz rejestracyjny,
zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, certyfikat
4 Szkolenia prowadzone przez
nie zarejestrowanych dostawców szkoleń (nie R.E.P.)
1
PDU za 1 godzinę
  Formularz rejestracyjny,
zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, certyfikat i
kopia materiałów szkoleniowych, program szkolenia
2A Publikacja
artykułu w recenzowanym czasopiśmie
30 PDU
dla autora artykułu
  Kopia publikacji
20 PDU dla współautora artykułu  
2B Publikacja
artykułu w nierecenzowanym czasopiśmie
15
PDU dla autora artykułu
  Kopia publikacji
  10 PDU
dla współautora artykułu
 
2C Referat na konferencji,
symposium, warsztatach lub szkoleniu
10 PDU
za każdy referat / szkolenie
  Agenda
konferencji, kopia materiałów szkoleniowych, prezentacji, itp.
2D Referat na spotkaniu
oddziału lub inne jednostki PMI ( class=”font730621″>PMI Component)
5 PDU za każdy panel dyskusyjny  
2E Udział w dyskusji panelowej
lub jej moderowaniu w trakcie konferencji, symposium, warsztatów lub
szkolenia
 
2F Podręcznik
zarządzania projektami
40 PDU
dla autora podręcznika
  Kopia podręcznika
20 PDU dla współautora podręcznika  
2G Opracowanie treści dla
szkolenia
10
PDU za każde nowe szkolenie
  Kopia utworzonej treści
2H Praca związana z
zarządzanie projektami (więcej niż 1500 h rocznie)
5
PDU rocznie
max 15 w jednym cyklu CCR  
5 „Praca w
czynie społecznym” na rzecz organizacji lub społeczności branżowej (nie
koniecznie PMI) – członek zarządu
2 PDU
rocznie za 3 miesiące
maksymalnie 20 PDU
z kategorii 5 w danym cyklu CCR
Certyfikat,
zaświadczenie potwierdzające wykonaną pracę, zajmowane stanowisko, itp.
5 PDU rocznie za 6 miesięcy
10 PDU rocznie za 12 miesięcy
„Praca w czynie społecznym” na rzecz organizacji lub
społeczności branżowej (nie koniecznie PMI) – członek komisji
1 PDU
za 3 miesiące członkostwa w komisji w roku
3 PDU za 6 miesięcy członkostwa w komisji w roku
5 PDU za 12 miesięcy członkostwa w komisji w roku
Wolontariat
na rzecz organizacji społecznych lub charytatywnych / nieodpłatne prowadzenie
szkoleń, zajęć dla studentów (wszystko związane z zarządzaniem projektami)
5
PDU rocznie

11. Czy za prowadzenie bloga o zarządzaniu projektami można uzyskać PDU?
To jest bardzo ciekawe pytanie. PMI nie przewiduje konkretnej kategorii na prowadzenie bloga, ale w ostatnim czasie chyba coś drgnęło (It all started with a tweet …PDUs for Blogs Earning PDUs through your blog). Z ciekawości zadałem takie pytanie PMI, poniżej odpowiedź, którą otrzymałem. Wygląda dosyć zachęcająco. Wynika z niej, że za konkretne artykuły można uzyskać PDU w kategorii 2B (a jeśli blog jest dodatkowo recenzowany to nawet w 2A).

From: xxxx@associationhq.com]
To: Mateusz Jasny
Subject:
Dear Mateuzs,

These PDUs can be claimed under category 2A or 2B, depending if the article
is published in a refeered or non refeered journal. A journal is considered
refeered when it is reviewed by a profesional group before being published.
please refer to CCR handbook page 6.

Please do not hesitate to contact me, if you have any further questions.

Kind regards,
xxxx
EMEA Certification Examination Delivery Liaison
Project Management Institute
Regional Service Centre: Europe – Middle East – Africa (EMEA)
Avenue de Tervueren, 300
B-1150 Brussels, Belgium
usr req validity of a blog operation he created for Proj Mgmt as cat 2B
From: Mateusy Jasny
To: pmihq@pmi.org
Subject: PDUs for blog postingDear Sir or Madame,
I run a blog about project management and IT management topic.
I?’ like to claim for PDUs for posts on my blog which are related to the
project management area, I think I shall classify this activity into 2B
category (author of an article pertaining to project management). Am I
right?
Do you have any official policy about PDUs and blog postings?

Regards,

Mateusz Jasny, PMP

12. Gdzie mogę znaleźć pełną listę R.E.P.  (Registred Education Provider) ?
Lista R.E.P. jest dostępna na stronach PMI

13. Co zrobić, jeśli tylko część zgłaszanego szkolenia, kursu, wykładu, itp. odnosiło się do zarządzania projektami?

Należy wtedy ustalić procentowy udział części dotyczącej zarządzania projektami i odpowiednio przeliczyć uzyskane punkty. W takich przypadkach zawsze warto skonsultować się z PMI.

14.  Co to właściwie znaczy, że czynność, szkolenie, kurs, artykuł odnosi się do zarządzania projektami?

Każdą raportowaną aktywność w trakcie raportowania musisz określić w trzech wymiarach: Project Knowledge Area, Process, Application Specific Area. W szczególności powinno się dać określić „Project Knowledge Area” i „Process” zgodnie z PMBOK.

15. Czy muszę zdobywać punkty we wszystkich kategoriach? Czy jest określona minimalna ilość PDU do uzyskania, w którejś z kategorii?

Nie ma czegoś takiego, warto jednak zwrócić uwagę odnośnie maksymalnej ilości punktów w danej kategorii (czy to w danym roku cyklu, czy też w całości cyklu).

16.  Wspominałeś o dowodach, co może być takim dowodem?


Praktycznie wszystko, ale w szczególności mogą to być wszelkiego typu zaświadczenia o uczestnictwie w studiach, szkoleniach; agendy spotkań, certyfikaty, itp.. Szczegóły znajdziesz w dokumencie PMI, zawsze można zwrócić się z pytaniem do PMI. Warto też zajrzeć do tabelki podsumowującej na końcu tego artykułu

17. Tyle możliwości, jak najprościej zdobyć wymagane PDU?

Udzielę typowej odpowiedzi konsultanta, „to zależy” co robisz, czym się zajmujesz.

Jeśli do Twoich obowiązków należy prowadzenie projektów – to 15 PDU masz za samo wykonywanie swojej pracy. Jeszcze lepiej, jeśli prowadzisz szkolenia z zarządzania projektami, wtedy wszystkie wymagane punkty można uzyskać praktycznie nie robiąc (pamiętajcie jednak o zbieraniu dowodów) nic dodatkowego.
Jeśli jednak jesteś w sytuacji, jak spora liczba osób, czyli zajmujesz się trochę tym, trochę tamtym,  jesteś konsultantem, albo PMP zrobiłeś tylko dla samego papierka (niestety jest wśród nas wielu takich PMP) trzeba trochę pogłówkować:

Na początek przyjrzyj się temu, co już robisz. Bardzo dobrym źródłem PDU mogą być szkolenia, które odbywasz w swojej firmie. Poszukaj certyfikatów, zobacz czy szkolenia nawiązują do zarządzania projektami (np. szkolenia z komunikacji) lub pracy project managera. Następnie trzeba poprosić dział szkoleń o dostarczenie programu szkolenia z wyszczególnioną ilością godzin trwania kursu i jego programem. To zestawienie + certyfikat są wystarczające, żeby ubiegać się o PDU kategorii 4 za szkolenie, które odbyto u własnego pracodawcy.

Jeśli prowadzisz szkolenia z zarządzania projektami, albo z narzędzia wspierającego zarządzenie projektami warto to sformalizować. Jako autor materiałów szkoleniowych (2G – 10 PDU per courseware) i prowadzący (2C – 10 PDU per activity).

Może warto pomyśleć o studiach podyplomowych z zarządzania projektami albo o szkoleniu w tej dziedzinie. Pamiętajcie, że łatwiej jest zawsze udowodnić szkolenia odbyt u autoryzowanych partnerów PMI (kategoria 3) niż nieautoryzowanych (kategoria 4) no i łatwiej się je raportuje.

Warto również pamiętać,  o 15 PDU za tzw. self-study, można więc wykorzystać self-study do przygotowania materiałów szkoleniowych, albo napisania artykułu lub przygotowaniu wystąpienia na konferencji.

Na koniec chcę również wspomnieć o przeogromnym źródle PDU jakim są szkolenia i webinary internetowe. W internecie  można znaleźć sporą liczbę darmowych, ale dla osób z ograniczoną ilością czasu są też możliwości płatnego zdobycia PDU (ogłoszenia w Internecie mówią często wprost: chcesz zdobyć x PDU zapłać y $). Wśród tych ofert jest pełno wartościowych szkoleń, ale również i sporo chłamu, więc warto skorzystać z dobrego i sprawdzonego źródła.

Poniżej kilka źródeł PDU (całkiem darmowych, albo dostępnych za niewielką opłatą). Jestem właśnie w trakcie przygotowywania katalogu szkoleń / stron, które pomogą Wam w znalezieniu odpowiednich szkoleń. Strona jeszcze nie jest ukończona, ale już teraz zapraszam do jej testowania i zgłaszania uwag: PDU4FREE.COM

Szkolenia od IBM (IBM Rational Project and Portfolio Management certification training e-kit) – ponad 17 PDU

Dobrym źródłem webinarów jest również IIL. Sporo webinarów na interesujące tematy, darmowe najczęściej niestety tylko na poziomie wprowadzającym, za bardziej zaawansowane trzeba zapłacić.

Warto zarejestrować się na stronie gantthead – więcej informacji o okazjach do zdobycia  PDU za pośrednictwem serwisu gantthead.

Dobrym źródłem PDU są także strony oddziałów PMI, gdzie za niewielką opłatę można uzyskać dostęp do webinarów, szkoleń itp.

Więcej ciekawych linków już wkrótce na PDU4FREE.COM

Poniżej również trochę linków, które mogą Was zainteresować

Comments (16)

 • I have undergone Six Sigma Green belt class room training for 40 hours. Using this training, can I claim PDUs to renew my PMP Certification?If yes, under which category? I have the Green Belt Certificate but I don’t have certificate for the training and I left the company now. Can you suggest a solution?

  Thanks a lot

  Ravi Chamuturi

 • Hello Ravi,

  I understand that the trainig was conducted by your former employee. As long as the training provider is not PMI R.E.P the PDUs can be claimed under 4th categroy. In my opinion you should collect all evidences that you did the training (e.g. e-mails, notes from the training, training agenda and so on) describe everything you have in the request form and claim for 40 PDUs from category 4. It’s better to let know PMI upfront what you have than be dissapointed during the PMI audit you may have.

  If PMI don’t accept your request you can always claim for 15 PDUS from 2-SDL, but I hope that won’t be the case.

  Best Regards and wish you luck with your PMP renewal,
  Mateusz

 • I took Training from IBM (IBM Rational Project and Portfolio Management certification training e-kit). Please let me know under which category I can claim these PDUs.

 • You should claim these under 3rd category.

 • I took the Training from IBM but the activity number or title/provider name or number does not show in the new PMI Continuing Certification Requirements System. any idea how to enter my pdus?

 • Can you please let me know?

  I have completed about 100 hours of Skill Soft Training program on a wide varity of subjects from Project Management and Quality Management.

  Which Category can I claim these PDU’s?

  Also, could you please be kind enough about how much PDU’s I can claim in each category?

  Can I claim unlimited Category 4 PDU’s?

  Please advice.

  Your help is very much needed. I need to claim my PDU’s urgently.

 • Mateusz and Lasith!!

  I have the same problem with the IBM activity numbers. I did send an email to PMI, but no response. Did you resove this issue??

  Thanks
  Mark

 • The website https://www6.software.ibm.com/developerworks/offers/kits/rational/r-pmi/index.html says ‚To manually claim the PDUs’, I think it cannot be done online. We may need to fill the CCR form and mail it to PMI.

 • I could claim the pdus online. I claimed for ‚Communications planning”. IBM site mentions „PMP Professional Development Activity Number = 1107-IRPP05”.

  1107 is the IBM Provider Id and IRPP05 is the Activity Id.
  So while claiming the pdu under category 3, select ‚Find Activity’ and mention the above IBM Provider Id and the Activity Id.

 • A great site to earn PMP PDUs online is http://www.pmeducate.com. PM Educate offers 60 PMI PDUs online for only $349. I completed the courses and fulfilled my PDU requirements for the next 3 years. Also, http://www.pmeducate.com is an official Registered Education Provider of the PMI, so all the PMP PDU credits are pre-approved by the PMI. AM Davis

 • Hi,
  Recently I have done a course Certified Support Manager(http://servicestrategies.com/training/management-development/) course which was a 5 day course organised by my organisation and have achieved the certification as well.Can I claim under CAT 4.

 • I think you should prepare all the documentation (e.g. the program of the training (including the number of training hours), evidence that you’ve been on the training – certification will be a good example) then contact the PMI, the’re pretty quick in answering questions.

 • Hi,
  Recently, i have completed the PMP Certfication. I am planning for obtaining the PDU’s for recetification. Regarding this i have a couple of queries.

  1. I have also completed the ITIL V3 foundation course (2 day course) from a REP even before the PMP course?. Can i claim these PDU’s? If so, how many PDU’s can i claim for ITIL V3 Foundation course?

  2. As a part of PMP, i completed the mandatory 35 hrs of mandatory PDU’s of training with a REP, before taking the exam. In addition, i have done lot self study before taking the PMP exam. Can i claim this additional time spent on self study as PDU’s for recertification?. If, so under what categopry can i claim it? (I still have the notes prepared during my self study. Can i show this as proof)?

  Thanks & Rgds,
  Murali

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *