Przez lata obserwując różne systemy do zarządzania projektami można było dojść do wniosku, że nic nowego się już nie pojawi, standardem stał się MS Project i rozwiązania do zarządzania portfelem projektów, gdzie idea pracy była bardzo podobna. I wydawało się, że już nic nie może ulec zmianie aż…… (0 comment)

Dzisiaj taka ciekawostka, na rynku pojawia się nowe oprogramowania do zarządzania projektami (również całym portfelem), wydaje się dosyć rewolucyjne, wnosi do świata project managementu sporo elementów ze „świata 2.0”, szczególnie ciekawe jest zarządzanie niepewnością…… (1 comment)