This post is available also in English (Give a presentation like Steve Jobs). Krótkie wideo, jak prowadzić prezntację, aby zainteresować, „porwać tłumy” i wywowałać „efekt wow” wśród słuchających. Nauczyć się tego możecie na przykładzie jednego z najlepszych prezneterów-showmenów – Steve’a Jobs’a z Apple. Polecam!… (1 comment)