This post is available also in English. ITIL w wersji 3 jest już dostępny prawie od roku, a nadal nie ma odpowiednika narzędzia ITIL Self-Assessment (skoroszyt MS Excel umożliwiający „prostą” ocenę dojrzałości procesów w organizacji IT). Co prawda kilka firm stara się wypełnić tę lukę, ale za swoje narzędzi każą sobie płacić. Pojawiło się jednak jedno… (0 comment)