PMI PMP PDU ITIL v3 training and materials

HomeFeatured

Software Extension to PMBOK Guide

Like Tweet Pin it Share Share Email

We wrześniu 2013 Project Management Institute wspólnie z IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Computer Society opublikował oficjalne rozszerzenie do Project Management Body of Knowledge 5th edition (PMBOK). Przyznam szczerze, że od dawna czekałem na tę publikację.

Swoje rozszerzenia do PMBOKa miał już od dawna sektor budowlany (Construction extension), oraz sektor zamówień publicznych (Government Extension). Kierownicy projektów z branży IT dostali nareszcie coś dla nich.
W tym artykule chcę się podzielić moimi ogólnymi wrażeniami po lekturze tej książki, w kolejnych artykułach przyjrzę się bliżej konkretnym obszarom poruszanym przez tę pozycję.

Na początku warto zwrócić uwagę, że Software Extension, nie dotyczy ściśle projektów IT, a jedynie ich wycinka (bardzo ważnego, bo najczęściej związanego z największym nakładem pracy w projektach IT), tj. projektów związanych z tworzeniem oprogramowania („software projects”). Software Extension nie jest publikacją „samodzielną”, do pełnego korzystania z niej, należy posiadać dostęp do piątej edycji PMBOK – cała książka jest zbudowana na zasadzie odniesień do PMBOKa: często wspominając, że dany punkt jest w całości aplikowalny do ‘software projects’, jednak w wielu miejscach dodaje bardzo ważne komentarze, lub wręcz rozszerza całe punkty PMBOKa.

Bardzo żałuję, że Software Extension został wydany tak późno. Na pewno ułatwia zrozumienie wielu koncepcji zarządzania projektami na przykładzie ‘software projects’, ucząc się do PMP nie musimy już przekładać sobie pewnych koncepcji na język IT. Software Extension jest również przydatny przy tworzeniu metodyk zarządzania projektami skrojonych na potrzeby firm tworzących oprogramowanie, nieraz czytając Software Extension, dochodziłem do wniosku – „o przecież my to właśnie tak robimy, szkoda tylko, że musieliśmy sami wymyślać to podejście i do końca nie byliśmy pewni, jak dana technika ma się do PMBOKa”.
Trzeba przyznać, że Software Extension, czyta się raczej trudno, należy pamiętać, że jest to dalej standard, a nie kolejna książka o zarządzania projektami, która ma się łatwo i przyjemnie czytać. Osoby, które są „zajawione” procesami, potrzebują konkretów – tutaj na pewno je znajdą.

Pytanie, jakie mi się nasunęło, gdy sięgałem po Software Extension było następujące, jak autorzy poradzą sobie z rzeczywistością projektów rozwoju oprogramowania, gdzie koncepcja agile zadomowiła się na dobre. Znalazłem odpowiedź i to bardzo szybko. Koncepcja, która była wzmiankowana w piątej edycji PMBOKa została jeszcze silniej uwypuklona w Software Extension. Otóż wg. Software Extension, cykl tworzenia oprogramowania, należy dobrać do potrzeb organizacji, wymagań samego projektu i powiązanych z tym ryzyk. Nie ma tutaj prostego podziału na waterfall (tutaj nazywany – ‘predictive life cycle’, czy agile – nazywany chętniej adaptive life cycle), ale mamy do czynienia z całym kontinuum różnych możliwych cykli tworzenia oprogramowania – Software Extension wyróżnia jeszcze: ‘highly predictive life cycle’ i ‘highly adaptive life cycle’ (temat na oddzielny wpis). W każdym razie Software Extension zapozna nas z całą masą narzędzi ze świata agile i na szczęście nie widzi w tym nic złego. Nie mamy już więc do czynienia z problemem, co jest lepsze: waterfall czy agile; ale bardziej z pytaniem, kiedy stosować, które rozwiązanie i w jak bardzo czystej postaci?

Czy w software extension znalazłem coś odkrywczego, czego bym nie widział po 10 latach pracy z projektami IT?
Raczej nie, ale to chyba dobrze, gdyż widać, że wskazówki zawarte w książce są bardzo praktyczne. Na pewno warto zwrócić uwagę na fakt, że Software Extension porządkuje język dotyczący projektów rozwoju oprogramowania– tutaj chyba jest największa zasługa ludzi z IEEE – mamy więc na przykład ustalone nazewnictwo procesów w rozwoju oprogramowania: Analyze, Architect, Design, Construct, Integrate, Test (zgodnie ze standardem IEC/IEEE 12207). Software Extension jest świetną syntezą wiedzy. Więc ze Software Extension jest tak, jak z wielom innymi standardami: niby nic nowego, ale jeśli potrzebujemy wiedzieć, co jest naprawdę ważne w danej dziedzinie i czy czegoś nie przoczyliśmy, to warto sięgnąć po standard.

Zasadniczo mam jedną uwagę do całej publikacji, dlaczego twórcy nie pokusili się bardziej o IT Extension, które mogłoby być znacznie szersze, pozostając jedynie w tematyce oprogramowania. Jeśli jednak nam brakuje wiedzy w tym obszarze, to mocno polecam ITIL w wersji 3, ze szczególnym naciskiem na książkę Service Design.

Dla kogo jest Service Extension:

Dla kierowników projektów softwarowych, szczególnie nowych w branży; dla osób pracujących w projektach związanych z rozwojem oprogramowania, szczególnie tych, którzy są zaanagażowani w koordynację prac. Dla wszystkich z branży IT, którzy uczą się do PMP, lub czytają PMBOKa po raz pierwszy – będzie łatwiej zrozumieć pewne koncepcje zawarte w PMBOKu.
Na koniec dobra wiadomość dla wszystkich członków Project Management Institute – Software Extension jest dostępny dla Was w formie elektronicznej za darmo, „nie członkowie” muszą zapłacić około 40 USD. Więc jeszcze jeden argument za wykupieniem członkostwa w PMI.

W kolejnych wpisach postaram się spojrzeć nieco dokładniej nato, co oferuje Software Extension w poszczególnych obszarach wiedzy.

Comments (0)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *