PMI PMP PDU ITIL v3 training and materials

HomeProject Management

Porażki w projektach IT – część I

Like Tweet Pin it Share Share Email

Porażki w projektach IT.

 

Do napisania tego artykułu skłonił mnie „wysyp” nowych wyników badań nad porażkami projektów. Badacze starali się odpowiedzieć na pytania: ile projektów kończy się sukcesem, a ile porażką; dlaczego „aż tyle” projektów kończy się porażką; co szczególnie zagraża sukcesowi projektów, co zrobić, żeby było lepiej. Zadano również pytanie, kiedy w ogóle możemy mówić, że projekt nie został zakończony sukcesem, a także, jaka jest reakcja zarządzających na porażki w projektach IT. Wszystko to w odniesieniu do najsłynniejszych do tej pory opublikowanych badań, czyli „The Chaos Report” Standish Group.

 

W najświeższym raprocie Standish Group z początku 2007 roku – „The Chaos Chronicles” można przeczytać, że 35% projektów kończy się niepowodzeniem całkowitym, a 19% częściowym, mimo, że jest to znaczna poprawa w stosunku do wyników z roku 2004 (odpowiednio 53% i 18%) to jednak nie napawa ona optymizmem.

 

Najczęstsze przyczyny porażek projektów IT w/g Standish Group (2004):

 

  1. Brak zaangażowania użytkownika

  2. Brak wsparcia ze strony zarządu

  3. Niejasne cele biznesowe projektu

  4. Niezoptymailozowany zakres projektu i wymagania wobec niego

  5. Niedoświadczony kierownik projketu

  6. Nieiteracyjny i nieelastyczny proces projektowania, w tym również analizy wymagań

  7. Niewłaściwe zarządzanie finansami przedsięwzięcia

  8. Brak właściwie wykwalifikowanych zasobów ludzkich

  9. Brak wykorzystania formalnej metodyki

  10. Niewykorzystanie standardowej infrastruktury i narzędzi wspomagających

Zastanawiające jest, że większość z tych przyczyn, to moim zdaniem błędy można by rzec „podręcznikowe”, a tylko część to ograniczenia z jakimi spotykają się wszystkie większe organizacje (niedoświadczeni kierownicy projektu, czy nie właściwie wykwalifikowane zasoby). To wszystko wygląda tak, jak by nikt nie wyciągał, albo nie chciał wyciągać wniosków z poprzednich porażek. Co o tym sądzicie?

 

Jaki więc jest klucz do sukcesu projektu? Według Standish Group kluczem do sukcesu jest właściwe zarządzanie zakresem przedsięwzięcia IT, w tym przede wszystkim podejmowanie małych projektów.

 

W kolejnych częściach zobaczymy, że inne badania potwierdzają, że poważny wpływ na powodzenie projektu ma jego wielkość, ale nie potwierdzają one, aż tak kiepskiej sytuacji z projektami IT. O tym i o innych ciekawych wynikach przeczytacie w kolejnych częściach. Kolejna jeszcze w tym tygodniu.

 

Comments (1)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *