PMI PMP PDU ITIL v3 training and materials

Homeadvertorial

MyCommsuite – Social Networking (Advertorial)

Like Tweet Pin it Share Share Email

Advertorial – by order of VIRAL LAB

MyCommsuite – Social Networking   

MyCommsuite – Social Networking MyCommsuite jest rozwiązaniem ujednoliconej komunikacji (unified communications, UC), które dostawcy usług internetowych i telefonii mogą zaoferować swoim klientom. Umożliwia dostawcom serwisu szybkie zainstalowanie systemu ujednoliconej komunikacji – dostarczając wszystkim stronom zintergrowaną markę i rozwiązanie komunikacji marketingowej wysokej jakości. 

 Różne kanały komunikacji umożliwiają łatwe dotarcie do społeczności klientów – wszystkie zintergrowane w jednym interfejsie. Umożliwia to dostawcom serwisu dostarczenie wiadomości o swojej marce poprzez odpowiednie kanały, w odpowiednim czasie, do odpowiednich osób.  

 
Tym sposobem MyCommsuite jest doskonałą możliwością tworzenia społeczności klientów poprzez wszelkie dostępne kanały, jednocześnie zwiększając wydajność i oszczędzając koszty komunikacji. Rozwinięcie sieci klientów, zasięgu i wpływu marki umożliwi przedsiębiorstwu wykorzystanie pełnego potencjału bazy klientów. Lojalność wobec marki wzrośnie, a tym samym zyski.  
System jest modułowy, umożliwiający dopasowanie do aktulanych potrzeb przedsiębiorstwa i poszerzenie w miarę potrzeb. Jest to hostowane rozwiązanie, więc instalacja odbywa się sprawnie i nie wymaga kapitału początkowego lub wydatków na infarastrukturę.
  


Funkcje MyCommsuite
MyCommsuite zawiera następujące narzędzia unified communications:

  
  • Email – pełny client email  
  • Komunikator – z listą przyjaciół i wskazywaniem dostępności 
  • Kalendarze – zintegrowane kalendarze użytkowników 
  • Social Networking Toolspołączenie Facebook, Flickr i Twitter 
  • Kontakty – zintegrowane książki adresowe 
  • File Sharing – współpraca poprzez wspólne używanie plików,  
  • My Media – media player obsługujący zdjęcia, wideo i muzykę. 
  • News Feeds – czytnik wpisów RSS 
  • Soft Phone – telefonia on-net i off-net VoIP 
  • Rozmowy wideo – indywidualne rozmowy wideo

 

Comments (0)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *