PMI PMP PDU ITIL v3 training and materials

HomeFeatured

Złe praktyki przy wprowadzaniu dobry praktyk zarządzania IT

Like Tweet Pin it Share Share Email

Wymienione w artykule „złe praktyki” nie wyczerpują listy wszystkich błędów popełnianych przy tego typu projektach, należą jednak one moim zdaniem do tych popełnianych najczęściej i najbardziej brzemiennych w skutkach. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że „stosowanie” jednej ze złych praktyk prowadzi często do kolejnej złej praktyki, tak samo jak w przypadku przenikania się procesów i dobrych praktyk w ITIL®, tak samo w przypadku złych praktyk można mówić o efekcie synergii, niestety tym razem nie korzystnej dla organizacji.

Niniejszy artykuł powstał na gruncie moich wieloletnich doświadczeń, jako uczestnika oraz prowadzącego, a później również nadzorującego projekty, których celem było wprowadzenie lub usprawnienie w organizacji zarządzania usługami IT  – najczęściej w oparciu o bibliotekę ITIL®. Przy pracy nad artykułem bardzo pomocne okazały się również dyskusje z innymi praktykami z dziedziny zarządzania IT.

Praktyka nr 1 – Brak zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla

Jednym z najistotniejszych czynników odpowiadających za sukces (lub też, którego brak praktycznie gwarantuje porażkę) wielu projektów, nie tylko tych stricte związanych z wprowadzaniem dobrych praktyk w zarządzaniu usługami IT, jest zdobycie i utrzymanie  odpowiedniego wsparcia i zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla. Istotne jest zarówno to, co oznacza ów „wyższy szczebel kierownictwa” jak i to, co rozumiemy, przez „zaangażowanie”.

Pełny tekst został opublikowany i jest dostępny pod adresem ubezpieczenia.comarch.pl

Część II już w krótce

Comments (0)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *